Blogia
soutelodemontes

Reunión do monte parroquial

Reunión do monte parroquial

O próximo sábado día 6 de xuño ás 9:00 horas en primeira convocatoria e ás 11:oo horas en segunda convocatoria terá lugar no pavillón dos deportes de Soutelo a reunión do monte parroquial coa seguinte ode do día:

1º.-Lectura e aprobación da acta anterior.

2º.-Actualización do censo de comuneiros,e a súa aprobación se procede.

3º.-Informe e aprobación,se prodece do estado de contas.

4º.-Constitución da mesa electoral.

5º.-Presentación das candidaturas.

6º.-Eleccións da nova xunta xestora.

7º.-Rogos e cuestións.

Aconséllase acudir a segunda convocatoria.

Recórdase que os comuneiros deben acudir provistos do D.N.I.

0 comentarios