Blogia
soutelodemontes

Excursión

Excursión

Hoxe ás 9 da mañá partiu a viaxe que dendehai meses se ven organizando na parroquia para ir a Santiago de Compostela. Moitos veciño da parroquia apuntáronse a gañar o xubileo.

0 comentarios